Kapernaum

Kapernaum

2019-09-28

Biograf Saga, Kalmar

Regi

Nadine Labaki

Produktion

Libanon, Frankrike, USA 2018

Betyg

5.1 av 6.0