Medlemskort

Kalmar Filmstudio är knuten till Sveriges Förenade Filmstudios, SFF. 

Du blir medlem genom att köpa ett terminskort och därmed godkänner du samtidigt att du finns med i vårt medlemsregister.

Du som var medlem våren 2020 räknas fortfarande som medlem. För dig gäller att du nu kan betala medlemsavgiften på 150 kr för ht 2021 genom bankgiro. Ditt terminskort gäller endast för samma veckodag och visningstid som under våren 2020.

Ange tydligt namn och ev. adressändring på inbetalningen som måste vara filmstudion tillhanda senast den 13 september.

Bankgironummer 486-9939

Du kommer att stå kvar som medlem inför vt 2022  även om du väljer att inte förnya ditt medlemskap i höst. Tyvärr kan vi denna pandemihöst inte ta emot några nya medlemmar!

I Kalmar Filmstudio värnar vi om våra medlemmars personliga integritet. För att ge dig en bättre förståelse för hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation). 

Se Kalmar Filmstudios GDPR-dokument 
Se också Kalmar Filmstudios stadgar spec §13