Du är här

Medlemskort

Kalmar Filmstudio är knuten till Sveriges Förenade Filmstudios, SFF.
Du blir medlem genom att köpa ett terminskort och därmed godkänner du samtidigt att du finns med i vårt medlemsregister.

I Kalmar Filmstudio värnar vi om våra medlemmars personliga integritet. För att ge dig en bättre förståelse för hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation). Den nya policyn börjar gälla den 25 maj 2018 och har positiva effekter på din personliga integritet och reglerar hur vi som förening hanterar och behandlar dina personuppgifter.
Se Kalmar Filmstudios GDPR-dokument 
Se också Kalmar Filmstudios stadgar spec §13

För dig som var medlem vt 2018 gäller att du redan nu kan betala medlemsavgiften på 300 kr (Obs! höjd avgift!) för ht 2018 genom bankgiro om du väljer att se filmerna på samma veckodag och samma visningstid som under våren 2018. När det gäller kö och byte av tid kommer följande att gälla. Du som vill fortsätta vara medlem men vill byta tid betalar in som vanligt och är då garanterad samma tid som i vår. Sen mejlar du till oss men inte förrän den 20 augusti om ditt önskemål. E-postadress info@kalmarfilmstudio.se . Då är det först till kvarn som gäller. Obs! Önskemål som kommer in före den 20 augusti beaktas inte. Svar kommer du endast att få såvida ditt önskemål kunnat uppfyllas och då först några dar innan visningarna börjar.
Ange tydligt namn och ev. adressändring på inbetalningen som måste vara filmstudion tillhanda senast den 6 september för att du ska vara garanterad att få den tid du haft i vår!
Bankgironummer 486-9939
Ditt medlemskort får du i kassan när du ska se din första film. Kom i god tid till första visningen eftersom vi infört en ny rutin.

För dig som vill bli medlem är det förköp torsdagen den 13 september 16.30-17.30 på Saga. Kom i god tid! Kontant betalning eller Swish.

Medlemskort kommer även att säljas vid visningstillfällena så länge det finns kort kvar. Korten är personliga.

OBS! Samtlinga medlemskort är slutsålda!