Du är här

Medlemskort

Kalmar Filmstudio är knuten till Sveriges Förenade Filmstudios, SFF. Du blir medlem genom att lösa ett terminskort.

För dig som var medlem vt 2017 gäller att du redan nu kan betala medlemsavgiften på 250 kr för ht 2017 genom bankgiro men endast om du väljer att se filmerna på samma veckodag och samma visningstid som under våren 2017. Du anger tydligt namn och ev. adressändring på inbetalningen som måste vara filmstudion tillhanda senast den 7 september. Bankgironummer 486-9939

Ditt medlemskort får du i kassan när du ska se din första film.

För dig som inte betalar på ovanstående sätt: Sedvanligt förköp på Saga för tidigare medlemmar, till vilka endast de som var medlemmar vt 2017 räknas, kommer att äga rum onsdagen den 13 september kl 16.30-17.30 och för alla torsdagen den 14 september 16.30-17.30.

OBS! Samtliga medlemskort är slutsålda!